ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ม.อุบลฯ คัดกรองนักศึกษาก่อนเข้าห้องสอบ เฝ้าระวังป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)


โพสโดย นายวิชญ์ธวัช คำสุข     โพสวันที่ 31 มีนาคม 2564 ,     (อ่าน 1,315 ครั้ง)  


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย กองบริการการศึกษา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ลงพื้นที่ตั้งจุดคัดกรองช่วงสอบปลายภาค โดยนำชุดอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด ตั้งจุดตรวจวัด ณ ทางเข้าอาคารเรียนรวม 3,4และ5 ก่อนนักศึกษาเข้าห้องสอบ หนึ่งในมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นำบุคลากรคัดกรองอย่างละเอียด ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายก่อนเข้าห้องสอบทุกวัน ซึ่งมีนักศึกษาเข้าสอบทั้ง 3 อาคารจำนวนมาก จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2563รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร