คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศ/ระเบียบที่เกียวข้อง

ประกาศ/ระเบียบที่เกียวข้อง 

1. ประกาศแนวปฏิบัติ ปีการศึกษา 2559
2. ประกาศแนวปฏิบัติ ปีการศึกษา 2560