คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา

สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการงานทะเบียนฯ

เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562