ร่วมลงนามถวายพระพร
ข้อความถวายพระพร
ข้าพระพุทธเจ้า
 
 

คำถวายพระพรของท่าน จะถูกคัดเลือกเพื่อแสดงภายหลังจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แล้ว

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า : นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ - 05 พ.ค. 2564

ทรงพระเจิญ
ข้าพระพุทธเจ้า : นายนรินทร บุญพราหมณ์ - 05 พ.ค. 2564

ขอพระองค์​ทรง​พระ​เจริญ​
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาว​จร​วยพร​ แสน​ทวี​สุข - 05 พ.ค. 2564

ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์ - 04 พ.ค. 2564

ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า : นายเพลิน วิชัยวงศ์ - 03 พ.ค. 2564

ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า : นางสาวมัณฑนา เจือบุญ - 03 พ.ค. 2564

ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า : นายปิยณัฐ สร้อยคำ - 03 พ.ค. 2564

ทรงพระเจริญ
ข้าพระพุทธเจ้า : Phurachai Kantajit - 03 พ.ค. 2564

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า : นาย ณรงค์ วงศ์นามเถาว์ - 03 พ.ค. 2564
   
Page : 1