มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ พร้อมจัดงานระดับชาติ "สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 , 10:50:44     (อ่าน 171 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ในระหว่างวันเสาร์ที่ 26-27 พฤศจิกายน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ดังกล่าว รับเกียรติจาก ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่านชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน

          ทั้งนี้ มี รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เปิดเผยว่า “ ในนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบพระคุณหอการค้าไทย ที่ได้กรุณาให้เกียรติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถานที่จัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศในครั้งนี้ และขอต้อนรับท่านรัฐมนตรี ท่านประธานหอการค้าไทย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านสู่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยความยินดียิ่งอีกครั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสต้อนรับทุก ๆ ท่านอีกครั้งในโอกาสต่อ ๆ ไป ”

            โดย ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในหลายๆด้าน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้รับความกรุณาจากหอการค้า ในการเป็นหุ้นส่วน และเป็นพันธมิตรที่สำคัญในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านมงคล ตันสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่านสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ท่านมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ ได้กรุณาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของ ม.อุบลฯ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

          นอกจากนี้ หอการค้าและม.อุบลฯ ยังได้ร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ และการส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชและเนื้อสัตว์ในโรงงานต้นแบบ Pilot Plant ของอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ นำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่กว่า 4 จังหวัดในภาคอีสานอีสานตอนล่าง และล่าสุดในสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมของจังหวัดอุบลราชธานี ม.อุบลฯ และหอการค้ายังได้จัดกิจกรรมจิตอาสาลงพื้นที่เพื่อฟื้นฟูสถานที่หลังน้ำลดร่วมกันอีกด้วย