มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน สำกัดสำนักงานอธิการบดี


โพสต์โดย : ยุวดี ชูรัตน์     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 , 15:58:38     (อ่าน 84 ครั้ง)  รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนหมวดงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน สำกัดสำนักงานอธิการบดีไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2