มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการอุดมศึกษา จาก 60 ประเทศทั่วโลก ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 , 20:22:05     (อ่าน 183 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ให้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำด้านการอุดมศึกษาครั้งที่ 17 ร่วมกับอธิการบดีและผู้บริหารระดับอุดมศึกษากว่า 350 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก ณ สนามกีฬาแห่งชาติอินธิรา กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2565 ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ดร.Subhas Sarkar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐอินเดียเป็นประธานในพิธี

          การประชุมสุดยอดผู้นำด้านการอุดมศึกษา (FICCI High Education Summit) เป็นเวทีพบปะของผู้บริหารระดับอุดมศึกษา สถาบันวิจัย บริษัทเอกชน นักการทูต และสื่อมวลชน ในการพัฒนาระบบนิเวศและสร้างเครือข่ายด้านการอุดมศึกษาระหว่างประเทศ ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการของมหาวิทยาลัย การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษาและการวิจัย นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในประเด็นที่สำคัญอาทิ การพัฒนาระบบการศึกษาสู่การแข่งขันในระดับสากล มหาวิทยาลัยในฐานะศูนย์กลางขององค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรม การพัฒนาคณาจารย์ ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายสากล รวมถึงการรับฟังการนำเสนอยุทธศาสตร์สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาโลกของอินเดีย โดยมีผู้บรรยายที่สำคัญอาทิ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแห่งไต้หวัน รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมแห่งอินเดีย ผู้อำนวยการ QS ภาคพื้นตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชียใต้ และอธิการบดีจากหลายมหาวิทยาลัย อนึ่งหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินเดีย อนึ่งงานดังกล่าว จัดโดยหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินเดี ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ประเทศอินเดีย

          โอกาสนี้ ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ ได้ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหารือการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานตาม SDG 17 หุ้นส่วนเพื่อความร่วมมือ (Partnership for the Goals) ของเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

                                                                             งานประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ /ข่าว