มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย มหกรรมรพีวิชาการ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 , 17:24:17     (อ่าน 145 ครั้ง)              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาคณะนิติศาสตร์สร้างชื่อเสียงเกรียงไกร คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในงานมหกรรมรพีวิชาการ ประจำปี 2565 โดยมี ตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 20 แห่ง ทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา

            โอกาสนี้ ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำอาจารย์มณฑิรา เตียประเสริฐ แก้วตา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา 2 ราย เข้าพบ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้

          สำหรับ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน เนื่องในงานมหกรรมรพีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งแบ่งข้อสอบทั้งหมด 6สาขาวิชา ข้อสอบอัตนัยและปรนัย คำถามที่ใช้มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหา  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายมหาชน และกฎหมายระหว่างประเทศ  โดยทีมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย นายนวพรรษ จันทป และ นายทักษ์ดนัย ไชยสิทธิ์ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เข้ารับถ้วยพระราชทาน อย่างภาคภูมิใจ โดยมี อาจารย์มณฑิรา เตียประเสริฐ แก้วตา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          สำหรับผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา จาก 20 สถาบันทั่วประเทศ ดังนี้

          รางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยพระราชทาน ได้แก่ ทีมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่  ทีมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        ด้าน  อาจารย์มณฑิรา เตียประเสริฐ แก้วตา อาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจความสำเร็จครั้งนี้ ย้อนไปปี 2561 รุ่นพี่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์สร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยพระราชทานมาแล้วเช่นเดียวกัน ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ ความพยายามของนักศึกษา ที่มีวินัยในการอ่าน ทบทวนบทเรียน ขยันทำโจทย์และเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันทุกครั้งเสมอ อีกทั้ง หลักสูตรการเรียนการสอนคณะนิติศาสตร์ มีความเข้มข้น ผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ ตามปรัชญาของคณะนิติศาสตร์ ที่ว่า “คุณภาพ คุณธรรม นำสังคม”     

                                                         เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ/ข่าว