มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
ม.อุบลฯ ต้อนรับ ผู้อำนวยการ สถาบัน Shenyang Talent Innovation Training School สาธารณรัฐประชาชนจีน หารือสร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 , 10:32:32     (อ่าน 159 ครั้ง)            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบัน Shenyang Talent Innovation Training School สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ จำนวน 2ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโพธิ์ไทร ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพบปะผู้บริหาร เยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัย และหารือกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ

          ด้วยสถาบัน Shenyang Talent Innovation Training School มีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการรับเข้านักศึกษาต่างชาติให้แก่หน่วยงานที่เป็นพันธมิตร ซึ่งทางสถาบันได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำการเปิดสอน

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมทางวิชาการ ตลอดจนการรับเข้านักศึกษาต่างชาติ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป