มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Ubon Ratchathani University
   นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    UBU English            
คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (4 พ.ย.64)


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 , 14:38:31     (อ่าน 710 ครั้ง)  ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
 
 
ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความละเอียดทราบแล้วนั้น
 
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ โดยมีผู้ผ่านดารคัดเลือก จำนวน 1 อัตรา  
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบได้ รายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ จนถึงภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้นำผลการทดสอบสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ หรือโรงพยาบาลอื่นที่ตรวจเฉพาะทางจิตเวช พร้อมรูปถ่ายสวมชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 12 รูป ไปในวันรายงานตัวด้วย หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 
รายละเอียดดังประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้
 
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 พฤศจิกายน 2564
โทร 045-353-226
 
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1