หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ สัมภาษณ์ รศ.ดร.วรศักดิ์ สุขบท อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมยินดีในโอกาสได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15
    โพสเมื่อ : 8 กันยายน 2564