หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  ม.อุบลฯ เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี อวยพรปีใหม่ บุคลากร นักศึกษา พร้อมประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
    โพสเมื่อ : 9 มกราคม 2564