หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ อวยพรปีใหม่ 2564 1
ศ.พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และกรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ อวยพรปีใหม่ 2564 แด่ประชาคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    โพสเมื่อ : 30 ธันวาคม 2563