นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  การเตรียมตัวและฝึกซ้อม เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1
ฝ่ายจัดการบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จัดทำวีดิทัศน์ การเตรียมตัวและฝึกซ้อม เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกคำถามมีคำตอบ แนะนำบัณฑิต ชม และเตรียมเตรียมพร้อม ก่อนถึงวันสำคัญ เพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
    โพสเมื่อ : 4 ธันวาคม 2562

 (31 ตุลาคม 2562)