นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  เกษตร ม.อุบลฯ เพาะเชื้อราไตรโคเดอร์มา แก้ปัญหาเชื้อราจากน้ำท่วมขังในพืชผัก ข้าว และมันสำปะหลัง 1
คณะเกษตรศาสตร์ เพาะเชื้อราไตร์โครเดอร์มาจากข้าวเจ้า เพื่อแก้ปัญหาเชื้อราจากน้ำท่วมขังในพืชผัก จำนวน 8,400 ถุง สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ติดตามได้ที่นี่ ม.อุบลฯ
    โพสเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2562

 (31 ตุลาคม 2562)