นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  "ดร.ไกด์" อธิพงศ์ สุริยา ควบ 2 สำนัก ผอ.สำนักวิทยฯ-สำนักคอมฯ ก้าวสู่ ม.ดิจิตัล 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ นำชมบรรยากาศการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ
ตำแหน่ง ผอ.สำนักวิทยบริการ ระหว่าง นางฉวีวรรณ ชัยวัฒนา และ ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา พร้อมผนึกกำลัง 2 สำนัก สำนักคอมพิวเตอร์ - สำนักวิทยบริการ ขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิตัล เมื่อวันที่ี่ 2 ตุลาคม 2562

    โพสเมื่อ : 31 ตุลาคม 2562

 (31 ตุลาคม 2562)