นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  นักศึกษาศิลปประยุกต์ฯ ม.อุบลฯ ลงพื้นที่จิตอาสาปรับปรุง โรงเรียน หลังน้ำลด 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ ตามดูนักศึกษา ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ลงพื้นที่จิตอาสาปรับปรุง โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม หลังน้ำลด เพื่อให้น้องเปิดเรียนอย่างมีความสุข
หมวดหมู่
    โพสเมื่อ : 29 ตุลาคม 2562

 (31 ตุลาคม 2562)