นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  เยี่ยมบ้านบุคลากร ม.อุบลฯ "วิชิต คำพิภาค" ส่งกำลังใจหลังน้ำลด 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ แวะเยี่ยมบ้านบุคลากร ม.อุบลฯ "วิชิต คำพิภาค" ส่งกำลังใจหลังน้ำลด ณ ชุมชนบุ่งกะแซว ซ.พนม 3 เทศบาลนครอุบลราชธานี

    โพสเมื่อ : 28 ตุลาคม 2562

 (31 ตุลาคม 2562)