นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Media


  น.ศ.ม.อุบลฯ กาญจนา คุณพาที 1 ใน 6 ผลงานวิจัยเด่น สกสว. นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 1
ที่นี่ ม.อุบลฯ นำเสนออีกหนึ่งความภาคภูมิใจ นักศึกษา ม.อุบลฯ ผลงานวิจัยเด่น 1 ใน 6 วิดีโอผลงานวิจัยเด่น ที่ สกสว. จัดทำและนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับ บัณฑิตศึกษา สกสว. ประจำปี 2562 โดย นางสาวกาญจนา คุณพาที นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับผลงาน : ผลงานวิจัยเด่นของนักศึกษาผู้รับทุน สกว. ผลงานวิจัย : เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าร่วมกับระบบการไหลอัตโนมัติสำหรับตรวจวัดสารกำจัดศัตรูพืชในผัก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สำเภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
    โพสเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2562

 (31 ตุลาคม 2562)