หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อบ. ในสื่อ


  หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 27 มกราคม 2564 (สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา) หัวข้อ 25 มหาวิทยาลัย เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
25 มหาวิทยาลัย เปิดลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
    โพสต์เมื่อ : 27 มกราคม 2565