หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อบ. ในสื่อ


  เสียงสะท้อนเรียนออนไลน์ อจ.แนะทำให้มีคุณภาพ
นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 28 เม.ย.63 สัมภาษณ์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประเด็นเสียงสะท้อนเรียนออนไลน์ อจ.แนะทำให้มีคุณภาพ
    โพสต์เมื่อ : 28 เมษายน 2563