หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จับมือ อ.เขมราฐ ร่วมขับเคลื่อนอุบลราชธานีสู่เมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านดนตรี


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 11 เมษายน 2565 , 14:23:44     (อ่าน 253 ครั้ง)  


         

            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี  ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและศิลปวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี กับ ชมรมรัก (ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอำเภอเขมราฐ เทศบาลตำบลเขมราฐ และเทศบาลตำบลเทพวงศา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการ การศึกษา การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมด้านดนตรี ศิลปะการแสดง ภูมิปัญญา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อันนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเขมราษฎร์ธานีและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และพัฒนาศักยภาพกำลังคนให้มีความรู้ความสามารถด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ณ บ้านขุนภูรีประศาสน์ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

            ทั้งนี้ ด้วย ชมรมรัก(ษ์) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว อ.เขมราฐ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขมราฐและเทศบาลตำบลเทพวงษา จะดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมอำเภอเขมราฐเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ด้านดนตรี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย พร้อมกิจกรรมเสวนาแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานีสู่เมืองแห่งดนตรีโลกโดยมี ดร.คำล่า  มุสิกา อาจารย์วิชาเอกดนตรีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมในการเสวนา และพิธีเปิดโครงการยกระดับอำเภอเขมราฐเพื่อขับเคลื่อนจังหวัดอุบลราชธานี สู่”เมืองแห่งดนตรีโลก” โดยมี นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธี โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมโชว์การแสดงวงปี่พาทย์ และวงดนตรีสากล โดย สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ และ วงคำนางรวย ในพิธีเปิด ณ ลานดอกจาน เทศบาลตำบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี