หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมออกบูธนิทรรศการ NBT สัญจรพบเครือข่าย เที่ยวอุบลปลอดภัย ห่างไกลโควิด


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 เมษายน 2565 , 04:36:00     (อ่าน 380 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมออกบูธนิทรรศการ NBT สัญจรพบเครือข่าย

“เที่ยวอุบลปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

----------------------------

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ดร.ปิยณัฐ  สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ นำทีมบุคลากรสื่อสารองค์และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมออกบูธนิทรรศการ NBT สัญจรพบเครือข่าย “เที่ยวอุบลปลอดภัย ห่างไกลโควิด”ณ ศาลาท่าเสด็จ บ้านคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี NBTนำทีมโดย นายดุสิต  สิงห์คีรี ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 2 กล่าวพบปะเครือข่ายและผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ นางหฤทัย  จางวาง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมบุคลากร เพื่อผลิตรายการ “อีสานเช้านี้” สัญจร แนะนำทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์ปฏิบัติการสื่อดิจิตอล สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 แนะนำการชมรายการ การทอดแบบสำรวจการรับชม เพื่อนำไปพัฒนาการผลิตรายการ การจัดนิทรรศการ NBT Northeast และการบันทึกเทปรายการ เวทีชุมชน ประเด็น “เที่ยวอุบลปลอดภัย ห่างไกลโควิด” โดยออกอากาศทางช่อง NBT Northeast ทีวีอีสาน ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 12.00 -13.00 น. ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยทางอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้นำรถเข็น Spark Inspired by UBUเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรมและจัดบูธนิทรรศการเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสู่สาธารณและชุมชนต่อไป

--------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว