หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯจัดสัมมนา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Where do we want to goHow can we go there successfully


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 4 เมษายน 2565 , 20:37:28     (อ่าน 319 ครั้ง)  


            โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : Where do we want to go?How can we go there successfully?” โดยมี นพ.ประวิ อำพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นำเสนอข้อมูลความเป็นมาและผลการดำเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุม  รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทิศทางอนาคตของโรงพยาบาล  Where do we want to go?How can we go there successfullyภายหลังคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริหารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลร่วมกันต่อไป ณ ห้องประชุม CMP 401 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565