หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมวางพวงมาลา ถวายเครื่องสักการะ วันรำลึกคุณงามความดี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 4 เมษายน 2565 , 10:13:19     (อ่าน 249 ครั้ง)  


           วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันรำลึกคุณงามความดี พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ รับเกียรติจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานนำประกอบพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อมนี้ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดมณีวนาราม จากนั้นเวลา 10.00 น. ได้จัดให้มีพิธีวางพวงมาลาและถวายเครื่องสักการะหน้า พระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกพระกรุณาธิคุณต่อจังหวัดอุบลราชธานี  ไม่ว่าจะเป็นการประทานที่ดินซึ่งเป็นที่ก่อสร้างสถานที่ราชการในจังหวัดอุบลราชธานีหลายแห่ง เช่น ศาลากลางจังหวัด ศาลจังหวัด ที่ทำการเทศบาลนครอุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ทุ่งศรีเมือง ฯลฯ นอกจากนี้ พระโอรสและพระธิดาของพระองค์ ก็ยังทรงให้ความอนุเคราะห์ ห่วงใย และสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เมืองอุบลราชธานีเป็นการสืบเนื่องต่อจากพระบิดาในโอกาสต่อมา จนถึงปัจจุบันอีกนานัปการจึงได้กำหนดให้ วันที่ 3 เมษายน ของทุกปี (ซึ่งเป็นวันสิ้นพระชนม์) เป็นวันรำลึกคุณงามความดีของ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์