หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมให้ข้อมูล อพท.หนุนอุบลราชธานี สู่เมืองสร้างสรรค์โลก ของ UNESCO


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 21 ตุลาคม 2564 , 14:58:56     (อ่าน 629 ครั้ง)  


         องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยระดับท้องถิ่นในเมืองอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 โดยกิจกรรมสร้างการรับรู้และรับฟังถึงแนวคิด องค์ประกอบ วิธีการขับเคลื่อนเมือง สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO สร้างการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการหารือเชิงปฏิบัติการ โดยมี ผศ.ดร.อนุชา  ฑีรคานนท์ เป็นหัวหน้าโครงการ โอกาสนี้ รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ รศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ พร้อมคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

            ในส่วนของการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยระดับท้องถิ่นในเมืองอุบลราชธานี ซึ่งจะนำข้อมูลไปรวบรวมประกอบการพิจารณา ในองค์ประกอบของการสมัครเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดยจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดเมืองสร้างสรรค์ในด้านดนตรีปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองที่เข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกแล้ว 4 เมือง ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต กรุงเทพ และสุโขทัย นับเป็นเป็นการสร้างเวทีแห่งโอกาส เพื่อความร่วมมือต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก เกิดความรับรู้และเข้าใจ ความสัมพันธ์ ในกลุ่มภาคีเครือข่ายของหน่วยงานการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกระดับประเทศ

                                                                    เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว