หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (20 ต.ค.64)


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 20 ตุลาคม 2564 , 16:44:14     (อ่าน 167 ครั้ง)  


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์
สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 26 สิงหาคม  2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ครั้งที่ 1) จำนวน 4 อัตรา ความละเอียดทราบแล้วนั้น
 
บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564
ทั้งนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ดังประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
 
ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
สอบในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564
ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
---------------------------
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
045-353226
20 ตุลาคม 2564
17.00 น.


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1