หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.วิศวะฯ ม.อุบลฯโชว์นวัตกรรมเครื่องพรวนดินและหยอดเมล็ดข้าวสำหรับรถไถมินิ ลดต้นทุนเพิ่มรายได้เกษตรกร


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 15 ตุลาคม 2564 , 16:25:34     (อ่าน 810 ครั้ง)  


           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โชว์นวัตกรรมเครื่องพรวนดินและเครื่องหยอดเมล็ดข้าวสำหรับรถไถนามินิ เป็นหนึ่งในผลงานนักศึกษาตามโครงการส่งเสริมการทำโครงงานระดับปริญญาตรี ตามยุทธศาสตร์คณะ ปีงบประมาณ 2564  โดยทีมนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ดำเนินการพร้อมนำทดสอบในพื้นที่นาสวนเกษตรกร สามารถตอบโจทย์เกษตรกรที่ต้องการทำการเกษตรในพื้นที่นาสวนไม่มาก ช่วยทุ่นแรงในการทำนา เพิ่มผลผลิต ย่นเวลา ลดต้นทุนเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร ต้นทุนเครื่องละประมาณ 3,500 บาท

          นวัตกรรมเครื่องพรวนดินและเครื่องหยอดเมล็ดข้าวพัฒนาใช้งานร่วมกับรถไถมินิเสี่ยกรุง จ.ยโสธร โดยใช้งานเพิ่มเติมรถไถมินิ ในการออกแบบกลไกการทำงานชุดอุปกรณ์ส่งกำลังการไปยังเครื่องพรวนดิน และเครื่องหยอดเมล็ดข้าว สามารถควบคุมระยะห่าง จำนวนเมล็ด มีตัวแหวกร่องและกลบดิน เมื่อหยอดเมล็ดเสร็จ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ในการทำงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย งบประมาณเริ่มต้นเครื่องละ 3,500 บาท ใช้ร่วมกับรถไถมินิเสี่ยกรุง ราคา 16,000 บาท ซึ่งเทียบกับรถไถขนาดใหญ่พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง จะมีราคาค่อนข้างสูง จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกรในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี

            ในส่วนของนักศึกษา ที่พัฒนานวัตกรรม โดย ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรเครื่องกล ประกอบด้วย นายสยาม  สาธุพันธ์  นายกิตติศักดิ์  บรรดาศักดิ์  นายสิทธิพล  ทองเกลี้ยง นายลัทธพล  ทองแก้ว  และนายเด่นภูมิ  จันทรวิวัฒน์ พร้อมด้วยทีมอาจารย์ที่ปรึกษา นำโดย ผศ.รัฐพงศ์  ปฏิกานัง และคณะอาจารย์ ซึ่งเป็นนวัตกรรมต้นแบบที่พัฒนาและอยู่ระหว่างการยื่นขออนุสิทธิบัตร นับเป็นอีกหนึ่งผลงานของนักศึกษาที่นำวิชาชีพที่เรียนมาพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว