หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ"ในหลวง ร.9"เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 13 ตุลาคม 2564 , 10:02:45     (อ่าน 443 ครั้ง)  


           วันที่ 13 ตุลาคม 2564เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา ประกอบพิธีวางพวงมาลา กล่าวน้อมรำลึก และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89วินาทีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 โดยกิจกรรมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพนกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์และซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย และกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ  เพื่อประโยชน์สุขของปวงประชา โครงการในพระราชดำริ น้อยใหญ่ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้ และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ

         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ดำเนินการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี 1 ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "ในหลวง ร.9" สืบไป