หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            น.ศ.การโรงแรมฯ ม.อุบลฯคว้า 4 รางวัล แข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับชาติ ครั้งที่ 8


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 7 ตุลาคม 2564 , 20:41:56     (อ่าน 632 ครั้ง)  


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นักศึกษาหลักสูตรการจัดการการโรงแรม คณะบริหารศาสตร์ คว้า 4 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับชาติ ครั้งที่ 8 (8th THM FAIR 2021) เวทีเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสามารถและเพิ่มศักยภาพทางการศึกษา บูรณาการองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการนำไปใช้ในการทำงานจริง กำหนดแข่งขัน 7 รายการ มีทีมนักศึกษาจำนวนกว่า 30 ทีม จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมแข่งขัน ในรูปแบบออนไลน์  จัดโดย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

          ในส่วน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งทีมนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 รายการ ผลการแข่งขันสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล ดังนี้  

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ ในหัวข้อ “ปรับลักษณ์ เปลี่ยนลุค ยุค New Normal”ทีมนักศึกษา ประกอบด้วย  นางสาวญาปกา ภวโภคาภินันท์ ชั้นปีที่ 2  นายศักดิ์ระพี ศรีรักษา ชั้นปีที่ 2 นางสาวปาณิสรา ศิริบุญมา ชั้นปีที่ 3 และ นายกานต์ภวินท์ รุ่งรุจภูวนัตถ์ ชั้นปีที่ 4 โดยมี อาจารย์วรารัตน์ บุญแฝง อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการนำเสนอขายของฝากของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาอังกฤษ ทีมนักศึกษา ประกอบด้วย  นางสาวสุจิตรา สีดาพล ชั้นปีที่ 2  นางสาวสุชานันท์ สีดาพล ชั้นปีที่ 2 โดยมี อาจารย์จิรภา  โสภณ และ ดร.สายรุ้ง ดินโคกสูง อาจารย์ผู้ควบคุมทีม  

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  การแข่งขันทักษะ Food and Beverage Stylist  ทีมนักศึกษา ประกอบด้วย  นายธีรวัฒน์ สลักลาย ชั้นปีที่ 2  นางสาวกัญจนา บุญมาทน ชั้นปีที่ 3  นางสาวปิยะฉัตร ประมูลอรรถ ชั้นปีที่ 3 โดยมี อาจารย์ภูริชญ์  นันทะเสน  อาจารย์ผู้ควบคุมทีม 

          รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันทำคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เที่ยวไทยวิถีใหม่ (New Normal Tourism)”ทีมนักศึกษา ประกอบด้วย  นางสาววิมลรัตน์ กำทรัพย์ ชั้นปีที่ 4 นายวีรวัฒนพล ชูกลิ่น ชั้นปีที่ 4 นางสาวศศินันท์ พันธ์สุวรรณ ชั้นปีที่ 4 นายสิทธิโชค ศรีวะรมย์ ชั้นปีที่ 4 นางสาวสุดารัตน์ ธรรมเรือง ชั้นปีที่ 4 โดยมี อาจารย์อรุณี มะฎารัก อาจารย์ผู้ควบคุมทีม

          ดร.สิริรัตน์ ชอบขาย อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการการโรงแรม กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจกับผลของความพยายาม ตั้งใจ มุ่งมั่นฝึกฝน ทุ่มเท และเสียสละฝึกซ้อมกันอย่างหนักของนักศึกษาทุกคน ถึงแม้ว่าในรายการจะไม่ได้รางวัล เช่น การแข่งขันทักษะการตกแต่งเค้ก และ การแข่งขันทักษะมัคคุเทศก์ แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษา ผลงานของทุกทีมแสดงศักยภาพได้อย่างโดดเด่นต่อคณะกรรมการ และเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ร่วมแข่งขันครั้งนี้ ขอบคุณ คณะผู้บริหารคณะบริหารศาสตร์ บุคลากร ที่สนับสนุนส่งเสริมในการแข่งขันมาโดยตลอด ขอบคุณโรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ในการฝีกซ้อม ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้

                                                          เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ