หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ม.อุบลฯ สร้างชื่อ คว้ารางวัลดีเด่นระดับภาค การประกวดผลงานชมรมฯ สู่ตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 2 ตุลาคม 2564 , 07:15:07     (อ่าน 471 ครั้ง)  


          อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสร้างชื่อเสียงคว้ารางวัลระดับดีเด่น การประกวดผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เป็นตัวแทนระดับภาคสู่ระดับประเทศต่อไป โอกาสนี้ นางสาวกิตติวรา จันทรุกขา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ นำตัวแทนนักศึกษา นางสาวพรทิพย์ เลิศเดชะ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปี 3 ประธานชมรมฯและสมาชิกชมรมฯ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เพื่อรับใบประกาศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564 ระดับดีเด่น โดยอธิการบดี ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดี พร้อมให้กำลังใจในการแข่งขันในเวทีระดับประเทศ สามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

          นางสาวพรทิพย์ เลิศเดชะ ประธานชมรมฯ กล่าวว่า ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในชมรม สังกัดสโมสรนักศึกษา ที่มีผลงานและความโดดเด่นในด้าน การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนเก่ง ดี มีภูมิคุ้มกัน สืบสานพระราชปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี องค์ประธานในพิธี เพื่อขับเคลื่อนสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติดและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม เป็นต้น

           ตลอดระยะเวลา 8ปี ชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ อาทิการประกวดแข่งขัน To Be Number One Dancercise Thailand (การเต้น)การประกวด To Be Number One Idol (การประกวดเยาวชนต้นแบบ) และการประกวดผลงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2564 ในการนำเสนอการดำเนินงานชมรมย้อนหลัง 3 ปี ซึ่ง2564ชมรมได้รับรางวัลระดับดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

                                                                   เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ ข่าว