หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            แถลงการณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 5


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 29 กันยายน 2564 , 15:37:46     (อ่าน 939 ครั้ง)  


              ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอรายงานจำนวนนักศึกษาและบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019  ประจำวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2564
 
ติดเชื้อใหม่ จำนวน 19 ราย
ติดเชื้อสะสม จำนวน 38 ราย
อยู่ระหว่างการรักษา 38 ราย 
 
             ทั้งนี้ สาเหตุของการติดเชื้อมาจากสถานบันเทิง จำนวน 37 ราย และมาจากบุคคลในครอบครัว จำนวน 1 ราย ในการนี้ มหาวิทยาลัยขอรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์รับวัคซีน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ตามวันและเวลาที่นัดหมาย หรือสามารถเข้ารับบริการได้โดยตรง Walk in ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยจะประกาศกำหนด เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพและความปลอดภัยแก่นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนเพื่อเป็นการเตรียมรองรับการเปิดการเรียนการสอน ณ ที่ตั้งในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กำหนดให้มหาวิทยาลัยควรมีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับวัคซีนไม่น้อยร้อยกว่า 90
 
อนึ่ง การรายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละวัน
สามารถติดตามผ่าน Page Facebook สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1