หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อบุลฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน Thai National Day


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 28 กันยายน 2564 , 10:52:15     (อ่าน 356 ครั้ง)  


                วันที่ 28 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเครพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน Thai National Day  ในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังเก่า โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรม

                ทั้งนี้ ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือเชิญชวนร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน Thai National Dayในครั้งนี้ขึ้น พร้อมใหมีการประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ สถานศึกษาและอาคารบ้านเรือน

               นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 และพระองค์ทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ เป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย