หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ โชว์...ผลงาน หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท คว้ารางวัล Popular Vote การประกวดระดับประเทศ


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 27 กันยายน 2564 , 22:49:12     (อ่าน 600 ครั้ง)  


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ

โชว์...ผลงาน “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท”

คว้ารางวัล Popular Vote การประกวดระดับประเทศ

--------------------------------

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภริดา  ปักปิ่น นางสาวบุษยารัตน์  สรรศรี นางสาววรรณภา  แก้วนิล และ นางสาวศิริพร  แก่นจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา เป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท" และได้รับรางวัล Popular Voteเงินรางวัล 20,000.- บาท จากการประกวด Smart Rubber Products Champion2021การยางแห่งประเทศไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ  ประเสริฐศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สำหรับโครงการ Smart Rubber Products Champion 2021 เป็นหนึ่งในกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ที่คัดเลือกผลงานจากการประกวดผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพาราจากตัวแทนทุกภูมิภาคและการประกวด Start Up ด้านยางพารา จำนวน 20 ผลงาน ไปแข่งขันระดับประเทศเพื่อชิงรางวัล ซึ่งผู้ชนะการประกวดแต่ละประเภทมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท จัดโดย การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ผ่านระบบออนไลน์) เมื่อวันเสาร์ที่ 25กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ภาคเช้าเป็นการเสวนา “มองไปข้างหน้ากับอนาคตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราด้วยนวัตกรรม…เราจะทำได้ไหม ?” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมยาง และในภาคบ่ายเป็นการประกวด Smart Rubber Products Champion2021 จำนวน 20 ผลงาน ซึ่งผู้เข้าประกวดแต่ละทีมมีเวลาในการนำเสนอ 7 นาที และตอบคำถาม 3 นาที ต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และปรากฏว่า ผลงาน “หมอนแปลงร่างพาราโฟมบีท” ทีมพาราโฟมบีท นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัล Popular Voteในครั้งนี้

           นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ของคณะวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และพร้อมที่จะเดินหน้าในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนผลงานให้เป็นที่ประจักษ์และพร้อมก้าวขึ้นสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างอนาคตร่วมกับชุมชน” ด้วยความมุ่งมั่น

หมายเหตุ... ชมการแข่งขันได้ที่ https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=593289528377772

------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ