หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัดงาน วันมหิดล น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 กันยายน 2564 , 14:09:12     (อ่าน 473 ครั้ง)  


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดงานวันน้อมรำลึกถึง “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” เนื่องใน วันมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหารคณะ หน่วยงาน นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมวางพวงมาลาตามลำดับ พร้อมนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ณ เบื้องหน้าพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หน้าอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ ทาง ศูนย์รับวัคซีนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้เริ่มให้วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 เข็มที่ 3 เป็นวันแรกอีกด้วย
 
          โดย นพ.ประวิ อ่ำพันธ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวนนคตของ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงมีคุณุปการต่อการแพทย์สมัยใหม่ และทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น พระบิดาแห่งการแพทย์แผ่นปัจจุบันและการสาธารณสุข
 
          วันมหิดล เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ จะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักสาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ ต่างพากันน้อมถวายความเคารพวางพวงมาลา เพื่อเป็นการสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเป็นการปฎิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน
 
          วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข จึงจัดให้มีโครงการ วันมหิดลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสายสุขภาพ รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ที่มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระราชบิดาได้ถวายการสักการะและแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพื่อที่จะได้มีการยึดถือเป็นแบบอย่างปฏิบัติกันสืบต่อไป”
 
          ทั้งนี้ เนื่องในวันที่ 24 กันยายน 2564 รัฐบาลได้มีประกาศเป็นมติ ครม. ให้เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มอีก 1 วัน ซึ่งตรงกับ วันมหิดล ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดงานวันมหิดล น้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย ขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2564 ก่อน 1 วัน