หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 4 อัตรา (รับสมัคร ถึง 20 ต.ค.64)


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 20 กันยายน 2564 , 15:32:34     (อ่าน 671 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา 
 
วัน เวลา ในการขยายฯ และสถานที่รับสมัคร
 
- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน -20 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) 
 
- สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บ มุมซองบนขวาว่า “สมัครงาน” ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564
 
อัตราเงินเดือน
 
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อัตราแรกบรรจุ 28,000 บาท/เดือน
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก อัตราแรกบรรจุ 33,600 บาท/เดือน
  (อ้างอิง ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป)
 
ค่าตอบแทนอื่นๆ
 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่สอน อัตรา 5,000 บาท/เดือน
- เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
- ค่าประสบการณ์
 
 
รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้
-------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
งานบุคคล
20 กันยายน 2564
 
045-353226
e-mail : maliwan.j@ubu.ac.th


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3