หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 26 สิงหาคม 2564 , 16:38:34     (อ่าน 270 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
 
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) 
 
- สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บ มุมซองบนขวาว่า “สมัครงาน” ภายในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564
 
รายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้
-------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถาม
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
งานบุคคล
26 สิงหาคม 2564
045-353226
e-mail : maliwan.j@ubu.ac.th


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3