หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในอาคารและบริเวณโดยรอบ ตามมาตรป้องกันและควบคุมโรคจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 8 สิงหาคม 2564 , 18:01:58     (อ่าน 784 ครั้ง)  


คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในอาคารและบริเวณโดยรอบ

ตามมาตรป้องกันและควบคุมโรคจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

-------------------------------------------

            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและบริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนโดยทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ตามมาตรป้องกันและควบคุมโรคจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้

          ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ตระหนักถึงอัตรายและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและห่วงใยต่อสุขภาพของ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนโดยทั่วไปที่มาติดต่อราชการ จึงได้ดำเนินตามมาตรป้องกันและควบคุมโรคจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ โดยการฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในอาคาร บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์ บริเวณลิฟต์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเรียน/การสอน ห้องประชุม ระเบียง เค้าเตอร์ บริเวณร้านอาหารในอาคาร บริเวณทางเดิน บริเวณสัมผัสร่วม ณ อาคารวิจัย อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ อาคารเคมี และอาคารฟิสิกส์ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการฉีดพ้นสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอากและฆ่าเชื้อโรคภายในอาคารและบริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมาและแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา และได้จัดเตรียมสถานที่ตลอดจนอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และแอลกอฮอล์ หรือแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา บุคลากร และประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมกำหนดให้มีช่องทางเข้าออกในตัวอาคารเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

---------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ข่าว/ภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ