หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ทีมจิตอาสา ม.อุบลฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเตียงสนามกระดาษ แก่กำลังพล กรมทหารราบที่ 6 พร้อมส่งมอบให้ รพ.สนามและศูนย์พักคอย


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 6 สิงหาคม 2564 , 18:01:45     (อ่าน 610 ครั้ง)  


          กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ โดย พันเอกโถมวัฒน์ สว่างวิทย์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 มอบหมายให้ ร้อยตรีนิรัญ  บุญรินทร์ นายทหารกิจการพลเรือน กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 จัดกำลังพลเข้ารับความรู้การจัดทำเตียงสนามจากกระดาษลูกฟูก จากทีมอาจารย์นักศึกษาจิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนำองค์ความรู้ไปจัดทำเตียงกระดาษเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ณ ศูนย์พักคอยและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทวีความรุนแรงในวงกว้างมากขึ้น และจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ โดยมี ดร.พัชริดา ปรีเปรม  อาจารย์คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มโครงการ ให้คำแนะนำขั้นตอนการจัดทำ ตั้งแต่เตรียมวัสดุอุปกรณ์ การดำเนินงานจนแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่มต้นจากศูนย์บาท ด้วยพลังศรัทธาจากทุกภาคส่วน หน่วยงาน บริษัท ร้านค้าที่ทราบข่าวได้นำกล่องกระดาษ วัสดุอุปกรณ์ร่วมสมทบใน ครั้งนี้ ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม2564 

          ดร.พัชริดา ปรีเปรม  อาจารย์คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มโครงการ กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของโครงการ เริ่มจากรายวิชานวัตกรรมวัสดุ และรายวิชาออกแบบเศษวัสดุ ให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติดเชื้อ covid-19 ซึ่งจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นแล้ว จำนวนเตียงทรัพยากรต่างๆ ไม่เพียงพอ สถานการณ์คนเริ่มเสียชีวิต นักศึกษาได้คิดและออกแบบในการทำเตียงกระดาษจากกระดาษลูกฟูกนำช่วยเหลือครั้งนี้ ซึ่งมีนักศึกษาจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมแรงร่วมใจกันจากจุดเริ่มต้นด้วยเงิน 0 บาท นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหา การติดต่อประสานงาน คุณค่าของโครงการเล็กๆ ทำให้เห็นพลังความร่วมแรงร่วมใจ เมื่อคนเริ่มเห็นความสำคัญก็จะยื่นมือมาช่วยคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังที่มี สำหรับพื้นที่อื่นๆที่มีความสนใจทำเตียงกระดาษ สามารถนำต้นแบบจัดทำได้ ซึ่งเราได้ถอดบทเรียนกระบวนการผ่านการคิดมาแล้ว ง่ายต่อการผลิตง่ายต่อการคิด ง่ายต่อการประยุกต์ ง่ายต่อการจัดการ ง่ายต่อการประกอบ และสุดท้ายคือง่ายต่อการกำจัดหลังใช้งานแล้วเสร็จอีกด้วย

          ในส่วนของ กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จัดกำลังพลเข้ารับความรู้การจัดทำเตียงสนามจากกระดาษลูกฟูก ประกอบด้วย หน่วยขึ้นตรง ร.6พัน1, ร.6พัน2, ร.6พัน 3 และ ป.6พัน6 หน่วยละ 6นาย รวม 24นาย เข้าเรียนรู้ในครั้งนี้  ซึ่งมี ดร.พัชริดา ปรีเปรม  อาจารย์คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  อาจารย์เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ให้คำแนะนำ พร้อมร่วมกันกับนักศึกษาในการทำเตียงกระดาษในครั้งนี้ด้วย

          นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสา โดยพลังนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สร้างอนาคตร่วมกับชุมชน ส่งมอบและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำเตียงสนามกระดาษให้กับโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร.พัชริดา ปรีเปรม (อ.มะเหมี่ยว)  085-859-9740 และ นายณรงค์ สารสินธ์ (น็อต) 0652310862 และเพจ UBU Scrap Design

                                                                   เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว