หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ขอเชิญชวนบุคคลผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ?สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0?


โพสต์โดย : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 , 12:02:31     (อ่าน 932 ครั้ง)  


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญชวนบุคคลผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0” สู่การเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิทัศน์สั้นๆ ความยาวไม่เกิน 5 นาที ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

        1. ประเภท บุคคลทั่วไป/ทีม

        2. ประเภทหน่วยงาน/องค์กร แต่ละประเภทแบ่งเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มปฐมวัย 2) กลุ่มประถมศึกษา 3) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น 4) กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย 5) กลุ่มอาชีวศึกษา 6) กลุ่มอุดมศึกษา และ 7) กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย

เริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

ชิงรางวัลโล่เกียรติยศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 126 รางวัล

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครหรือดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.onec.go.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ เลขที่ 99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2668 7123 ต่อ 2526 2529 และ 2543 หรือ 089 161 8119 หรือ คุณปิยะมาศ 081-8087574 , คุณนูรียา 095-5940286ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1