หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 "วิทย์ติดเลนส์" (รอบที่ 2) Science is out there หัวข้อ "วิถีใหม่ หัวใจวิทย์"


โพสต์โดย : ปุญชรัสม์ ธนภูมิศิริพงษ์     วันที่ 25 มิถุนายน 2564 , 15:52:59     (อ่าน 370 ครั้ง)  


อพวช. ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์หรือความประทับใจ ของการดำเนินชีวิตวีถีใหม่ที่เป็นผลพวงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านภาพพร้อมคำบรรยายถึงความงามและความหมายของภาพ ที่วิทยาศาสตร์ในแง่มุมต่าง ๆ ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีบทบาทในเรื่องราวเหล่านั้น ภายใต้หัวข้อ "วิถีใหม่ หัวใจวิทย์"

ผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานโปรดศึกษารายละเอียดของการประกวดอย่างครบถ้าน และเตรียมข้อมูล 4 ส่วนหลัก คือ ภาพ ชื่อภาพ คำบรรยายประกอบภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือเทคนิคที่ใช้สร้างภาพ เพื่อส่งเข้ามาประกวดในประเภท/รุ่นที่ท่านสนใจตามลิงก์ต่าง ๆ ที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้

ระยะเวลาส่งผลงาน 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 2564 (เวลา 16.00 น.)
ระยะเวลาโหวตผลงานประเภทยอดนิยม  1 - 15 ส.ค.. 2564 (เวลา 16.00 น.)

ประเภทที่เปิด ผลงานยอดเยี่ยม และผลงานยอดนิยม
รุ่นที่เปิด ประชาชนทั่วไป และเยาวชน (อายุ 12-18 ปี) 

รางวัลพิเศษ (Special Award)
ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของประเภทยอดเยี่ยม และผลงานที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 10 อันดับแรกของประเภทยอดเยี่ยม จากการประกวดแต่ละรุ่น จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนโครงการ คือ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

การสมัครเข้าร่วมโครงการ
-   ผู้ส่งผลงานต้องมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ในเมืองไทย เพื่อความสะดวกในการติดต่อและมอบรางวัล รางวัล อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้พนักงาน ลูกจ้าง และอาสาสมัคร ของ อพวช. ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนี้
-  ในแต่ละรอบการประกวด ผู้ส่งผลงานสามารถส่งได้ประเภทละ ไม่เกิน 5 ผลงาน (รวมสูงสุดไม่เกิน 10 ผลงาน ในกรณีที่ส่งประกวดทั้งประเภทยอดเยี่ยมและยอดนิยม) โดยแต่ละผลงานจะต้องเลือกส่งประกวดในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น (ยอดเยี่ยม หรือยอดนิยม) ภาพและคำบรรยายของแต่ละผลงานต้องไม่ซ้ำกัน คำบรรยายต้องเป็นภาษาไทยและสอดคล้องกับหัวข้อของการประกวด
- ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดโปรดศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไข/ข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด ที่แสดงอยู่ด้านล่าง ก่อนการส่งผลงานเข้าประกวดทุกครั้ง 

ส่งผลงาน ประเภทยอดเยี่ยม รุ่นประชาชนทั่วไป << คลิกที่นี่   

ส่งผลงาน ประเภทยอดนิยม รุ่นประชาชนทั่วไป << คลิกที่นี่                                         

ส่งผลงาน ประเภทยอดเยี่ยม รุ่นเยาวชน << คลิกที่นี่ 

ส่งผลงาน ประเภทยอดนิยม รุ่นเยาวชน << คลิกที่นี่

หมายเหตุ : ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลทั้งสองประเภทจะได้ร่วมแสดงในคลังภาพถ่ายและแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของ อพวช. รวมทั้งจะได้รับการเผยแพร่ในบทความบนเว็บไซต์ หนังสือภาพ นิทรรศการภาพถ่าย หรือสื่อการเรียนรู้หรือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ อพวช. จัดทำด้วย

เงื่อนไขการรับรางวัล
หลังจากการประกาศผลรางวัลบนเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรอรับรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมลที่กรอกไว้ตอนส่งรูปภาพประกวด โดยเจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ* และหลังจากที่เจ้าหน้าที่ส่งอีเมลแล้ว ให้ท่านส่งรายละเอียดกลับมาตามข้อมูลที่แจ้งในอีเมลภายใน 10 วันทำการ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล
*หมายเหตุ หากไม่ได้รับอีเมลภายใน 3 วันทำการ ให้โทรแจ้งที่ 02-577-9999 ต่อ 1472 , 1474 หรือ Facebook : NSMthailand

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี (คุณแก้วนภา โพธิ)
โทร. 02-577-9999 ต่อ 1472 , 1474 หรือ www.nsm.or.th หรือ Facebook: NSMthailand หรือ Email: nsmphotocontest@nsm.or.thไฟล์แนบ : ไฟล์ 1