หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            



ม.อุบลฯ ลงพื้นที่โรงเรียนเครือข่าย จัดกิจกรรม U2T Covid week รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 1 มิถุนายน 2564 , 23:58:34     (อ่าน 449 ครั้ง)  


             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ และผู้ได้รับการจ้างงาน ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค (ศรีวัฒนาวิทยาคาร) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในการร่วมกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID WEEK) “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน” พร้อมส่งมอบแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ฆ่าเชื้อและทำความสะอาด ให้กับโรงเรียน โดยมี นายสรศักดิ์  วิริยะสุชน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู รับมอบ เมื่อวันที่ 27พฤษภาคม 2564ที่ผ่านมา โดยร่วมทำความสะอาดบริเวณห้องเรียน ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคการศึกษา ในวันที่ 14มิถุนายน 2564นี้

          กิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID WEEK) “รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน”เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งกระทรวง อว.ปรับแผนการทำงานใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน  โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดลงพื้นที่ 15ตำบล ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอสิรินธร และอำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / ข่าว