หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ เปิดแหล่งเรียนรู้ UBU Student Farm แห่งใหม่ พร้อมเปิดค่ายเกษตรพัฒนา ครั้งที่ 18


โพสต์โดย : ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 , 22:27:34     (อ่าน 673 ครั้ง)  


ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ

เปิดแหล่งเรียนรู้ UBU Student Farm แห่งใหม่ พร้อมเปิดค่ายเกษตรพัฒนา ครั้งที่ 18

---------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดแหล่งเรียนรู้ UBU Student Farm และจัดค่ายเกษตรพัฒนา ครั้งที่ 18” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณ UBU Student Farm มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสมาชิกชมรมร่วมพิธีเปิด นายเกียรติศักดิ์  สายศร ประธานชมรมเกษตรอาสาพัฒนา สังกัดโสมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การเปิดแหล่งเรียนรู้ UBU Student Farm ค่ายเกษตรพัฒนา ครั้งที่ 18 ครั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจต้องการศึกษาการเกษตรแบบผสมผสาน โดยแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว จะมีนักศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการให้ความรู้ และมีกิจกรรมการทดลองฝึกปฏิบัติจริง เนื่องจากบริเวณพื้นที่แหล่งเรียนรู้ UBU Student Farm มีโรงเรือนเพาะเห็ด แปลงสาธิตและแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ไร่นาสวนผสมมีการปลูกข้าวกล้า และบ่อเลี้ยงปลา เป็นต้น ซึ่งผลผลิตที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ ก็จะนำไปเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนำไปจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้ให้กับชมรมอีกทาง และอีกส่วนหนึ่งจะแบ่งไว้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาและสมาชิกชมรมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า วันนี้รู้สึกภูมิใจที่นักศึกษาชมรมเกษตรอาสาพัฒนา สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้ UBU Student Farm และจัดค่ายเกษตรพัฒนา ครั้งที่ 18” ขึ้น เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มาก ที่สำคัญเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี สร้างเงินสร้างรายได้ให้แก่ผู้ที่นำไปต่อยอด และได้บริโภคผลผลิตที่ปลอดสารพิษส่งผลดีต่อสุขภาพ ทางทีมบริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่นำพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยทำเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่ เพราะเรามีทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่คอยให้ความรู้สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาทางทางการปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา การทำนาข้าวที่ให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ และการเพาะเห็ด เป็นต้น ซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษาชมรมเกษตรอาสาพัฒนาแล้ว ทราบว่านักศึกษามีความพร้อมและตื่นเต้นที่นำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไปเผยแพร่ต่อให้แก่ทุกคนที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาที่แหล่งเรียนรู้แห่งนี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็พร้อมและยินดีให้การสนับสนุนและผลักดันให้ UBU Student Farmเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครบวงจรยิ่ง ๆ ขึ้นอนาคต

-----------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว