หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จำนวน 2 อัตรา)


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 , 16:37:44     (อ่าน 316 ครั้ง)  


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (จำนวน 2 อัตรา) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
 
ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความละเอียดทราบแล้วนั้น
 
บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบได้ รายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ จนถึงภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ โดยให้นำผลการทดสอบสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ หรือโรงพยาบาลอื่นที่ตรวจเฉพาะทางจิตเวช พร้อมรูปถ่ายสวมชุดปกติขาวสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 12 รูป ไปในวันรายงานตัวด้วย หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 
-----------------------------
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางมะลิวัลยื เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
18 พฤษภาคม 2564
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1