หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการของอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสต์โดย : ธีรเศรษฐ์ รัตนะเศรษฐกุล     วันที่ 30 มีนาคม 2564 , 15:31:00     (อ่าน 282 ครั้ง)  


ไฟล์ 1 = ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)


ไฟล์ 2 = โปสเตอร์เผยแพร่ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562)

ไฟล์ 3 = สรุปสาระสำคัญของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและปฏิบัติราชการ (ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562) ในรูปแบบ Infographicไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3