หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ (2 อัตรา)


โพสต์โดย : นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     วันที่ 22 มีนาคม 2564 , 18:23:32     (อ่าน 541 ครั้ง)  


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้
ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
จำนวน 2 อัตรา
 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 
1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.) 
 
2. สมัครทางไปรษณีย์ ( EMS) โดย Download ใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th  และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสารส่งถึง นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 วงเล็บ มุมซองบนขวาว่า “สมัครงาน” ภายในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
 
รายละเอียด ดังประกาศที่อนบมาพร้อมนี้
 
ติดต่อประสานงาน 
มะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 045-353-226
 
                                       
 
 
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2