หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นักศึกษาจิตอาสา ม.อุบลฯ ทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 ธันวาคม 2563 , 11:17:36     (อ่าน 638 ครั้ง)  


นักศึกษาจิตอาสา ม.อุบลฯ ทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ม.อุบลฯ

            วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานพัฒนานักศึกษา โดยมี ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร นำชมรมด้านเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วยนักศึกษาจิตอาสา ม.อุบลฯ ทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย บริเวณหอพักบุคลากร และนักศึกษา ด้วยการ ตีเส้นโรงจอดรถ ทาสีทางเดินเท้า ทำแปลงผักสวนครัว และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ โดยมี บุคลากร นักศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยประมานทั้งสิ้น 150 คน

           นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีในการปลูกจิตสำนึกในการทำงานจิตอาสาร่วมกัน นอกจากมหาวิทยาลัยจะมีทัศนียภาพที่ดี ยังเสริมสร้างความรักความสามัคคี สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอีกด้วย