หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ สืบสานประเพณีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา กันเกรา ช่อที่ 33 และโครงการเปิดโลกกิจกรรม UBU CLUB


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 , 15:40:39     (อ่าน 861 ครั้ง)  


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานพัฒนาทักษะนักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานจัดโครงการพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา ประจำปี 2563 และโครงกสรเปิดโลกกิจกรรม UBU CLUB รับเกียรติจาก ดร.จรวยพร แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ  และ นายณัฐนันท์  แก่นเกษ นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ซึ่งพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับเกียรติจาก คุณพ่อ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ ทำหน้าที่หมอพราหมณ์นำประกอบพิธี โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ ร่วมผูกข้อต่อแขนรับขวัญนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ ณ ศูนย์กีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

              นายณัฐนันท์  แก่นเกษ นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวว่า พิธีบายศรีสู่ขวัญ นับเป็นประเพณีสำคัญที่สโมสรนักศึกษาได้ถือปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามท้องถิ่นอีสาน สร้างขวัญกำลังใจ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  ซึ่งนักศึกษาจะนำฝ้ายผูกแขน ฝ้ายขาว ฝ้ายสีเหลือง น้ำเงิน ให้คณาจารย์ ผูกรับขวัญ น้องใหม่ “กันเกรา ช่อที่ 33”  ส่วนโครงการเปิดโลกกิจกรรม UBU CLUB   เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการทำกิจกรรม ผ่านชมรมต่างๆ ที่ตนชอบ พร้อมสมัครสังกัดเป็นสมาชิกชมรม เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่นอกห้องเรียน ในการทำกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

                                                             เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว