หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในโอกาสประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษย์ชนภูมิภาค


โพสต์โดย : เทอดภูมิ ทองอินทร์     วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 , 15:06:04     (อ่าน 722 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในโอกาสประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษย์ชนภูมิภาค

               วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อร่วมประชุมหารือ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษย์ชนภูมิภาคโดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนำคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พร้อมรับมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลังใหม่

                ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขยายเครือข่ายความร่วมมือไปยังชุมชนในพื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของบันทึกตกลงความร่วมมือ MOU คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินการจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยพิจารณาเห็นว่า มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางที่จะสร้างและสนับสนุนข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนของประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่