หน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาล ม.อุบลฯ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เยี่ยมชมแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวาริน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ


โพสต์โดย : เพลิน วิชัยวงศ์     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 , 11:50:55     (อ่าน 870 ครั้ง)  


         เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563  ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมนักวิจัย ให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นำโดย ร้อยตำรวจโทเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คุณวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ดร.วัลลภ มานะธัญญาประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด พร้อมด้วย คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประมาณ 80 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการคณะเกษตรศาสตร์ และรับฟังบรรยายงานวิจัย การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวาริน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม หัวหน้าทีมวิจัย และเรื่องการพัฒนาข้าวเม่าแห้งคืนรูป โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยา อ่อนสอาด หัวหน้าทีมวิจัย โอกาสนี้ คณะเยี่ยมจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้ลงพื้นที่แปลงทดลองพืชไร่ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ ชมแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวาริน และแปลงทดลองการพัฒนาข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์ปรับปรุงรองรับสภาพแวดล้อมวิกฤต เพื่อการเพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะเยี่ยมชม นำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาข้าวและเศรษฐกิจของชาติต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว